Hans Grymonprez

Hans Grymonprez

Hans Grymonprez is onderzoeker en lector sociaal werk aan de AP Hogeschool Antwe rpen.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Praktijkboek voor outreachend werken
Prijs:25,99