Sandra Beelen

Sandra Beelen

Sandra Beelen is stafmedewerker bij het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk en proje ctmedewerker bij Reach Out!

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Praktijkboek voor outreachend werken
Prijs:25,99