Herman Baert

Herman Baert

Herman Baert is hoogleraar verbonden aan het Centrum voor Sociaal-culturele en A rbeidspedagogiek van de KULeuven. Hij is medegrondlegger van de basisschakelmeth odiek en heeft sedert 1988 door onderzoek, studiedagen en publicaties bijgedrage n tot de ontwikkeling en verspreiding ervan.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
Een opstap in armoedebestrijding
Prijs:26,99