Bea Merckx

Bea Merckx

Bea Merckx is docent en onderzoeker aan de Arteveldehogeschool binnen de opleidi ngen Bachelor in het onderwijs: kleuter, lager en secundair onderwijs. Ze is eve neens actief binnen het onderzoeks- en dienstverleningscentrum Quest van de Arte veldehogeschool, dat onder meer onderzoeksprojecten uitvoert gericht op het ontw ikkelen en stimuleren van de onderzoekende houding.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
De leraar als hefboom voor een originele aanpak
Prijs:24,99