Kirsten Devlieger

Kirsten Devlieger

Kirsten Devlieger is docent en onderzoeker aan de Arteveldehogeschool binnen de opleidingen Bachelor in het onderwijs: kleuter, lager en secundair onderwijs. Ze is eveneens actief binnen het onderzoeks- en dienstverleningscentrum Quest van de Arteveldehogeschool, dat onder meer onderzoeksprojecten uitvoert gericht op h et ontwikkelen en stimuleren van de onderzoekende houding.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
De leraar als hefboom voor een originele aanpak
Prijs:24,99