Jan Delange

Jan Delange

Jan De Lange is docent en onderzoeker aan de Arteveldehogeschool binnen de oplei dingen Bachelor in het onderwijs: kleuter, lager en secundair onderwijs. Ze is e veneens actief binnen het onderzoeks- en dienstverleningscentrum Quest van deAr teveldehogeschool, dat onder meer onderzoeksprojecten uitvoert gericht op het on twikkelen en stimuleren van de onderzoekende houding.

Boeken van deze auteur

Subtitle: 
De leraar als hefboom voor een originele aanpak
Prijs:24,99